SEMESTR LETNI

rok akademicki 2017/2018Sobota: 03.03.2018 r.
08:30 - 10:45 (3h)
- Podstawy prawa gospodarki nieruchomościami lokalowymi (w tym spółdzielczymi) / wykład (dr hab. Elżbieta Klat-Górska)
11:00 - 14:15 (4h) - Podstawy prawa ochrony zabytków / wykład (dr Monika Drela)
14:45 - 18:00 (4h) - Zarząd gruntami w pasie drogowym / wykład (dr Krzysztof Sobieralski)


Niedziela: 04.03.2018 r.
09:00 - 12:15 (4h)
- Elementy prawa podatkowego / wykład (dr hab. Paweł Borszowski prof. nadzw. UWr)
12:45 - 16:00 (4h) - Podstawy prawa egzekucji administracyjnej z nieruchomości / wykład (dr Krzysztof Sobieralski)


Sobota: 17.03.2018 r.
09:00 - 11:15 (3h)
- Podstawy prawa ochrony zabytków / wykład (dr Monika Drela)
11:30 - 14:45 (4h) - Elementy prawa podatkowego / 3h wykład, lh warsztaty (dr hab. Paweł Borszowski prof. nadzw. UWr)
15:15 - 16:00 (1h) - Podstawy prawa ochrony zabytków / wykład (dr Monika Drela)


Niedziela: 18.03.2018 r.
09:00 - 12:15 (4h)
- Podstawy prawa gospodarki nieruchomościami lokalowymi (w tym spółdzielczymi) / wykład (dr hab. Elżbieta Klat-Górska)
12:45 - 14:15 (2h) - Prawo o notariacie / wykład (mgr Adam Tkaczyński)


Sobota: 24.03.2018 r.
08:30 - 10:45 (3h)
- Podstawowe zagadnienia prawa gospodarki odpadami / wykład (mgr Tomasz Judecki)
11:00 - 14:15 (4h) - Elementy prawa spadkowego / wykład (dr Monika Drela)


Niedziela: 25.03.2018 r.
09:00 - 12:15 (4h)
- Elementy prawa spadkowego / 2h wykład, 2h warsztaty (dr Monika Drela)
12:45 - 15:00 (3h) - Wybrane zagadnienia prawa przekształceń własnościowych w samorządzie terytorialnym / wykład (mgr Stanisław Hojda)


Sobota: 21.04.2018 r.
08:00 - 09:30 (2h)
- Elementy prawa podatkowego / warsztaty (dr hab. Paweł Borszowski prof. nadzw. UWr)
09:45 - 13:00 (3h) - Podstawy prawa gospodarki nieruchomościami lokalowymi (w tym spółdzielczymi) / 1h wykład, 2h warsztaty (dr hab. Elżbieta Klat-Górska)
13:30 - 16:45 (4h) - Nieruchomość jako składnik majątku spółek prawa handlowego - zagadnienia praktyczne / wykład (dr Artur Ganicz)


Niedziela: 22.04.2018 r.
09:00 - 12:15 (4h)
- Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi/ wykład (dr hab Elżbieta Klat-Górska)
12:45 - 15:00 (3h) - Opłaty samorządowe (renta planistyczna, opłata adiacencka, itd.) / wykład (mgr Gabriel Węgrzyn, sędzia WSA we Wrocławiu)
15:15 - 16:45 (2h) - Opłaty samorządowe (renta planistyczna, opłata adiacencka, itd.) / warsztaty (mgr Gabriel Węgrzyn sędzia WSA we Wrocławiu)


Sobota: 12.05.2018 r.
09:00 - 11:15 (3h)
- Podstawy prawa budowlanego / wykład (dr hab. Marcin Miemiec, prof. nadzw. UWr)
11:30 - 14:45 (4h) - Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi/ 2h wykład, 2h warsztaty (dr hab Elżbieta Klat-Górska)


Niedziela: 13.05.2018 r.
09:00 - 12:15 (4h)
- Podstawy prawa egzekucji sądowej z nieruchomości / wykład (dr hab. Izabella Gil, prof. nadzw. UWr)
12:45 - 14:15 (2h) - Własność wód i gruntów pod wodami - problematyka cywilnoprawna/ wykład (dr hab. Elżbieta Klat-Górska)
14:30 - 16:00 (2h) - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / lh wykład, 1h warsztaty (mgr Stanisław Hojda)


Sobota: 26.05.2018 r.
09:00 - 11:15 (3h)
- Podstawy prawa budowlanego / wykład (dr hab. Marcin Miemiec, prof. nadzw. UWr)
11:30 - 14:45 (4h) - Wywłaszczenie nieruchomości oraz zwrot wywłaszczonych nieruchomości / wykład (dr Martyna Sługocka)
15:15 - 17:30 (3h) - Zarys cywilnoprawnej odpowiedzialności Skarbu Państwa i j.s.t. w zakresie gospodarki nieruchomościami / wykład (dr hab. Elżbieta Klat-Górska)

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.