Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.


Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia

ul. Uniwersytecka 22/26

budynek A, pokój nr 6

50-145 Wrocław

Telefon:

(0-71) 375-23-71

691-944-003

e-mail: podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl
Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.