dr hab. prof. nadzw. UWr Paweł Borszowski

WPAiE UWr., Prodziekan do spraw studenckich i ogólnych

dr Monika Drela

WPAiE UWr., radca prawny

dr hab. prof. nadzw. UWr Izabella Gil

WPAiE UWr., radca prawny

mgr Stanisław Hojda

Prezes SKO we Wrocławiu

dr hab. Elżbieta Klat - Górska

WPAiE UWr., SKO we Wrocławiu, kierownik SPPGN

dr hab. prof. nadzw. UWr Marcin Miemiec

WPAiE UWr., sędzia WSA we Wrocławiu w stanie spoczynku

dr inż. Ryszard Nowak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr Bartłomiej Przyniczka

radca prawny

dr Krzysztof Sobieralski

WPAiE UWr., SKO we Wrocławiu

mgr Adam Tkaczyński

notariusz

dr Beata Burian

sędzia

dr Artur Marek Ganicz

notariusz

dr Krzysztof Gołębiowski

WPAiE UWr.

mgr Tomasz Judecki

SKO we Wrocławiu

dr hab. prof. nadzw. UWr Piotr Lisowski

WPAiE UWr., SKO we Wrocławiu

mgr Andrzej Nikiforów

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, nieetatowy członek SKO we Wrocławiu

dr inż. Monika Podwórna

Politechnika Wrocławska, rzeczoznawca majątkowy

dr Martyna Sługocka

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

dr Wojciech Szydło

WPAiE UWr., radca prawny

mgr Gabriel Węgrzyn

sędzia WSA we Wrocławiu

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.