Studia w roku akademickim 2018/2019  
Program Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami zakłada dwa semestry nauki w trybie niestacjonarnym. Obejmuje 190 godzin zajęć. Ogólna liczba punktów ECTS dla przedmiotowych studiów wynosi: 67. W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 10 przedmiotów oraz przystąpić do 3 egzaminów w formie ustnej (zgodnie z planem studiów). W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 14 przedmiotów oraz przystąpić do 4 egzaminów w formie ustnej (zgodnie z planem studiów).

Pełny program studiów


  
(plik Word, 465 kb)

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.