prof. dr hab. Paweł Borszowski

WPAiE UWr., sędzia NSA

dr Monika Drela

WPAiE UWr., radca prawny

dr Krzysztof Gołębiowski

WPAiE UWr.

mgr Tomasz Judecki

sędzia WSA w Opolu

mgr Andrzej Nikiforów

sędzia WSA we Wrocławiu

dr Adam Ostapski

INF, nieetatowy członek SKO we Wrocławiu

mgr Bartłomiej Przyniczka

radca prawny

dr hab. prof. UWr Krzysztof Sobieralski

WPAiE UWr., sędzia WSA w Opolu,

dr hab. Wojciech Szydło

WPAiE UWr., adwokat

dr Ewa Tokarek - Kurnik

prywatny doradca

mgr Katarzyna Wręczycka

sędzia


dr Adam Bródka

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

dr Artur Marek Ganicz

notariusz

dr hab. prof. UWr Elżbieta Klat - Górska

WPAiE UWr., Prezes SKO we Wrocławiu, kierownik SPPGN

dr Sławomir Mirowski

WSA we Wrocławiu, WPAiE UWr

dr inż. arch. Anna Nowel - Śmigaj

rzeczoznawca majątkowy

dr hab. prof. PWr inż. Monika Podwórna

Politechnika Wrocławska, rzeczoznawca majątkowy

dr Martyna Sługocka

adiunkt na Politechnice Wrocławskiej

dr hab. prof. UWr Radosław Strugała

WPAiE UWr

mgr Adam Tkaczyński

notariusz

mgr Gabriel Węgrzyn

sędzia WSA we Wrocławiu

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved