prof. dr hab. Paweł Borszowski

WPAiE UWr., sędzia NSA

dr Artur Marek Ganicz

notariusz

dr hab. prof. UWr Elżbieta Klat - Górska

WPAiE UWr., SKO we Wrocławiu, kierownik SPPGN

dr hab. prof. UWr Marcin Miemiec

WPAiE UWr., sędzia WSA we Wrocławiu w stanie spoczynku

mgr Andrzej Nikiforów

sędzia WSA we Wrocławiu

dr Adam Ostapski

WIF we Wrocławiu, nieetatowy członek SKO we Wrocławiu

dr hab. prof. PWr inż. Monika Podwórna

Politechnika Wrocławska, rzeczoznawca majątkowy

dr Martyna Sługocka

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

dr hab. Radosław Strugała

WPAiE UWr

mgr Adam Tkaczyński

notariusz

mgr Gabriel Węgrzyn

sędzia WSA we Wrocławiu


dr Monika Drela

WPAiE UWr., radca prawny

dr Krzysztof Gołębiowski

WPAiE UWr.

mgr Tomasz Judecki

sędzia WSA w Opolu

mgr Sławomir Mirowski

WSA we Wrocławiu, WPAiE UWr

dr inż. arch. Anna Nowel - Śmigaj

rzeczoznawca majątkowy

mgr Bartłomiej Przyniczka

radca prawny

dr hab. prof. UWr Krzysztof Sobieralski

WPAiE UWr., sędzia WSA w Opolu,

dr hab. Wojciech Szydło

WPAiE UWr., radca prawny

dr Ewa Tokarek - Kurnik

doradca prawny

mgr Katarzyna Wręczycka

sędzia
Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved