← Back

hasło: podatek w wypadku nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r., II FSK 1609/15

 Osoba, która nabyła w skutek zasiedzenia nieruchomość pozostającą uprzednio w posiadaniu samoistnym osoby najbliższej wymienionej w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn jest uprawniona – po spełnieniu pozostałych warunków wynikających z powołanego przepisu – do skorzystania ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 4a tej ustawy.

 


                                      Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
                                      ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
                                      Designed by TagArt Media
                                      © 2018 All Rights Reserved