Studia w roku akademickim 2023/2024  
Program Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami zakłada dwa semestry nauki w trybie zdalnym na platformie MS Teams. Obejmuje 194 godzin zajęć. Ogólna liczba punktów ECTS dla przedmiotowych studiów wynosi: 69. W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 11 przedmiotów oraz przystąpić do 3 egzaminów zgodnie z planem studiów. W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 15 przedmiotów oraz przystąpić do 4 egzaminów.  
(plik PDF, 239 kb)

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved