Podziały nieruchomości
skrypt 2022 r


  
(plik Word, 99 kb)

Prawo cywilne - rzeczowe
zadania do rozwiązania


  
(plik Word, 40 kb)

Praktyczne zagadnienia związane z przeprowadzeniem geodezyjnego podziału nieruchomości SPPGN 2018-2019
skrypt


  
(plik Word, 299 kb)

Prawo wodne - ustawa
stan na dzień 4 grudnia 2018 r.


  
(plik PDF, 3 Mb)

Podstawy gospodarki lokalami
zadania nr 1 i 2


  
(plik Word, 41 kb)

Podstawy gospodarki lokalami
zadania nr 3 i 4


  
(plik Word, 15 kb)

Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi
literatura


  
(plik Word, 15 kb)

Decyzja o warunkach zabudowy oraz lokalizacyjna
skrypt


  
(plik Word, 297 kb)

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved