Nabywca gruntów zapłaci,

czyli kosztowna droga do drogi


(MS Word, 59 kb)

Prawo pierwokupu udziału we współwłasności gruntów rolnych,

czyli o meandrach ustawowych labiryntów


(MS Word, 25 kb)

Rokowania z gminą,

czyli o pokerowych zagraniach z asami w rękawach


(MS Word, 56 kb)

Nabycie gruntu na podstawie umowy sprzedaży,

czyli kto nie pyta, ten zbłądzi


(MS Word, 43 kb)

Umowa sprzedaży nieruchomości z klauzulą odstąpienia,

czyli dobrze czyni ten, kto uczy się na cudzych błędach


(MS Word, 19 kb)

Niespełnienie oczekiwań darczyńcy,

czyli landszaft z rodziną


(MS Word, 39 kb)

Pacta sunt servanda,

czyli w jaki sposób mnożyć spory


(MS Word, 16 kb)

Nieznajomość prawa szkodzi,

czyli jak utracić prawo własności nieruchomości i nic nie zyskać


(MS Word, 14 kb)

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved