Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.


Sekcja Obsługi Doktorantów i Doskonalenia Kompetencji

ul. Uniwersytecka 22/26

budynek A, pokój nr 6

50-145 Wrocław

Telefon:

(0-71) 375-23-71

691-944-003

e-mail: sppgn.wpae@uwr.edu.pl


kierownik SPPGN: prof. Elżbieta Klat - Górska

e-mail: elzbieta.klat-gorska@uwr.edu.pl

asystentka informatyczna: mgr Kaja Wertelecka

e-mail: sppgn.wpae@uwr.edu.pl

Facebook

Twitter
Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved