← Back

hasło: nieruchomości rolne

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018 r., III CZP 32/18


​Ograniczenia wynikające z art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1405)
nie mają zastosowania do osoby zbywającej nieruchomość, która uzyskała przysądzenie jej własności po dniu 30 kwietnia 2016 r., w egzekucji z nieruchomości wszczętej przed tą datą.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r.

 

Zbycie nieruchomości rolnej przez nabywcę przed upływem okresu przewidzianego w art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r. poz. 2052) osobie bliskiej w rozumieniu art. 2 pkt 6 wymienionej ustawy nie wymaga zgody sądu wydanej na podstawie art. 2b ust. 3 tej ustawy. 


                              Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
                              Administracja strony: tg@sppgn.pl
                              Designed by Red Line Media
                              © 2018 All Rights Reserved.