← Back

hasło: wspólnota mieszkaniowa

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 września 2018 r., V CSK 475/17

 

(…) uchwała wspólnoty mieszkaniowej jest podjęta, gdy w głosowaniu na zebraniu właścicieli lokali  albo  drogą  obiegową  (kurendą)  lub  częściowo  na  zebraniu  a  częściowo obiegowo,  uprawnieni  złożą z  uwzględnieniem  wielkości  przypadających  im udziałów  w  prawie  własności - oświadczenia,  dające większość  głosów za przyjęciem uchwały. Dopóki większość głosów
nie zostanie zebrana, uchwała nie jest podjęta i nie podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r., III CZP 106/16


W braku odmiennego zastrzeżenia osoba, której właściciele lokali w umowie lub w uchwale (art. 18 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jedn. tekst: Dz.U. 2015.1892) powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, jest w granicach tego zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych.


                                 Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
                                 Administracja strony: tg@sppgn.pl
                                 Designed by Red Line Media
                                 © 2018 All Rights Reserved.