Piątek, Marzec 27, 2020, 20:00

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §  1  ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 511, z późn. zm.), w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju zawieszono między innymi kształcenie na studiach podyplomowych.

W tym czasie, uczelnie które dysponują infrastrukturą i oprogramowaniem umożliwiającymi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

Według  §  2 powołanego rozporządzenia, uczelnia, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może kontynuować prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia. Nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.


środa, Marzec 11, 2020, 18:54

Na podstawie zarządzenia rektora zawieszamy zajęcia na naszych studiach. Przerwa trwać będzie do 14 kwietnia. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.


Wtorek, Luty 25, 2020, 21:10

W planie zajęć na nowy semestr pojawiło się kilka zmian. Aktualna wersja znajduje się na stronie z harmonogramem. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.


Czwartek, Luty 20, 2020, 20:53

Publikujemy pełny wykaz zajęć w nadchodzącym semestrze.

Plik można pobrać ze strony z harmonogramem.


Piątek, Luty 7, 2020, 07:45

Polecamy opracowanie wydane nakładem wydawnictwa Difin: "Mikroekonometria w teorii i praktyce gospodarki nieruchomościami" Przy okazji warto dodać, że współautorem jest kierownik SPPGN - prof. Elżbieta Klat - Górska Zapraszamy do lektury.

 Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved.