środa, Październik 23, 2019, 08:21

Zamieściliśmy kompletny harmonogram zajęć na rozpocztynający się semestr. Szczegóły znajdziecie na dedykowanej mu stronie.


Sobota, Październik 19, 2019, 19:21

Zaczynamy w sobotę, 26 października. Szczególy przedstawiamy poniżej:

Sobota: 26.10.2019 r. (sala im. Unii Europejskiej nr 1, budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10)

09:00 – 10:00 – Uroczysta inauguracja roku akademickiego:
– prof. dr hab. Paweł Borszowski - Prodziekan do spraw finansów i ewaluacji WPAE UWr,
– Marcin Czapiewski – senior manager Kancelaria Olesiński i Wspólnicy,
– r.pr. Ewa Czapiewska – kierownik Sekcji Studiów Doktoranckich i Doskonalenia Kompetencji

10:15 – 11:45 – Podpisanie umów o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na Studiach Podyplomowych, przekazanie decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe

(pokój 6 budynku A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22/26, Wrocław)

12:00 – 12:20 – przywitanie przez kierownika studiów, omówienie programu (dr hab. Elżbieta Klat – Górska, prof. UWr)
12:30 – 13:15 – Prawo rzeczowe (wykład, dr hab. Elżbieta Klat – Górska, prof. UWr)
13:30 – 15:00  – Wybrane zagadnienia procedury cywilnej (wykład, radca prawny Bartłomiej Przyniczka)
15:15 – 16:30  – Nieruchomość jako składnik majątku małżonków (wykład, (dr Krzysztof Gołębiowski)


Niedziela: 27.10.2019 r.

09:00 – 11:15 – Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) (wykład,dr Ryszard Nowak)
11:30 – 13:45 – Zasady planowania i zagospodarowania (wykład i warsztaty, dr inż. Anna Nowel – Śmigaj)
14:15 – 16:30 – Prawo rzeczowe (wykład, dr hab. Elżbieta Klat – Górska, prof. UWr)


Piątek, Październik 4, 2019, 09:09

Zostaliśmy wręcz zasypani zapytaniami dotyczącymi rekrutacji, więc aby trochę rozładować sytuację uruchamiamy dodatkowy kanał komunikacyjny. Możecie wysyłać e-maile bezpośrednio do kierownika studiów.

 

Adres: elzbieta.klat-gorska@uwr.edu.pl


Wtorek, Lipiec 16, 2019, 18:13

15 lipca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1309, opublikowano ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r.  o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

[w której wprowadzono zmiany między innymi do:

* ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości,

* ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z mocą od 1 stycznia 2019 r.

* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

* ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

* ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

* ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

* ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących].

Ogłoszone teksty jednolite:

- 15 lipca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1314, ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- 12 lipca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1302, ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

- 8 lipca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1256, ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

- 26 czerwca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1186, ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

-  25 czerwca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1170, ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

- 19 czerwca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1145, ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.


Wtorek, Lipiec 2, 2019, 20:14

Zaczęły się wakacje, ale rekrutacja nowego rocznika słuchaczy trwa w najlepsze. Wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie, w działach poświęconych ofercie programowej, wymaganiom oraz korzyściom płynącym z podjęcia nauki na SPPGN. Zapraszamy do odwiedzenia sekcji: "Zajęcia w roku akademickim 2019/2020" oraz "Rekrutacja"Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved.