środa, Luty 13, 2019, 22:48 | Brak komentarzy »

W   Dz. U. z 2019 r. pod  poz. 244 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania


środa, Luty 13, 2019, 22:47 | Brak komentarzy »

W   Dz. U. z 2019 r. pod  poz. 235 opublikowano ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, według art. 3 tej nowelizacji

- miedzy innymi - po art. 37 dodaje się art. 371 w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (na podstawie tego nowego przepisu właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości będzie mógł żądać od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej:

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

2) wykupienia nieruchomości lub jej części).


Piątek, Styczeń 18, 2019, 17:31 | Brak komentarzy »

Sugestia Kierownika SPPGN: Stanowisko przedstawione w uchwale KRN z 11 stycznia 2019 r. to "optymistyczna" i bardzo swobodna interpretacja norm prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami lokalowymi, która nie znajduje uzasadnienia w świetle art. 155 § 1 i art. 156 - 158 Kodeksu cywilnego oraz art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, można przyjąć, że nie nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej na podstawie umowy zawartej bez przedstawienia zaświadczenia o nabyciu udziału w prawa własności nieruchomości gruntowej związanego z tą nieruchomością lokalowa i sąd prowadzący księgi wieczyste odmówi ujawnienia nabywcy (strony umowy) w księdze wieczystej.

 Plik do pobrania (format PDF, 114 kB)


Wtorek, Styczeń 1, 2019, 21:34 | Brak komentarzy »

31 grudnia 2018 r. w Dz. U. pod poz. 2540 opublikowano ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 
 

Piątek, Grudzień 21, 2018, 10:22 | Brak komentarzy »Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.