środa, Maj 15, 2019, 23:42

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

„Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – teoria i praktyka”, która odbędzie się dnia 24 maja 2019 r. (piątek) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Amfiteatr A, budynek C, ul. Więzienna 8-12 we Wrocławiu.

Podczas konferencji prezentowana będzie problematyka ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716, ze zm.). Ponadto planowana jest szeroka dyskusja dotycząca praktyki stosowania przepisów tej ustawy. Dyskusja w szczególności dotyczyć będzie: oceny znaczenia prawnego zaświadczenia o którym mowa w art. 4 ustawy, jako dokumentu potwierdzającego przekształcenie i stanowiącego podstawę wpisu przekształcenia w księdze wieczystej, konieczności uzyskania zaświadczenia przed rozporządzeniem lokalem mieszkalnym do którego znajduje zastosowanie ustawa, charakteru opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz bonifikat.

 
 

środa, Maj 8, 2019, 20:03

Słuchaczom SPPGN będącym na finiszu przypominamy, że ostatnie zajęcia odbędą się 18 i 19 maja. O terminie rozdania świadectw będziemy informować.


środa, Kwiecień 24, 2019, 20:47

18 kwietnia 2019 r., w Dz. U. pod poz. 737, opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali


środa, Kwiecień 24, 2019, 20:46

18 kwietnia 2019 r., w Dz. U. pod poz. 725, ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -   Prawo geodezyjne i kartograficzne


środa, Kwiecień 17, 2019, 23:51Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved.