Poniedziałek, Marzec 11, 2019, 23:12 | Brak komentarzy »

Do przedsprzedaży trafiło opracowanie pod tytułem "Instytucje prawa rolnego". 15 marca ukaże się ono nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, a jednym ze współautorów publikacji jest kierownik SPPGN - dr hab. Elżbieta Klat - Górska. W książce poruszono między innymi kwestie własności gruntów rolnych, zawarcia umowy darowizny oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

Wiecej informacji znajdziecie na stronie wydawnictwa.

 


środa, Marzec 6, 2019, 21:25 | Brak komentarzy »

W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 393 opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków


środa, Marzec 6, 2019, 21:24 | Brak komentarzy »

28 lutego 2019 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 394), wydane na podstawie art. 38a ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)


środa, Luty 13, 2019, 22:50 | Brak komentarzy »

Od 13 lutego 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Dz. U. z 2019 r. poz. 270.

 
 

środa, Luty 13, 2019, 22:49 | Brak komentarzy »

W   Dz. U. z 2019 r. pod  poz. 255 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

 
 


Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.