środa, Maj 15, 2019, 23:42

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

„Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – teoria i praktyka”, która odbędzie się dnia 24 maja 2019 r. (piątek) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Amfiteatr A, budynek C, ul. Więzienna 8-12 we Wrocławiu.

Podczas konferencji prezentowana będzie problematyka ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716, ze zm.). Ponadto planowana jest szeroka dyskusja dotycząca praktyki stosowania przepisów tej ustawy. Dyskusja w szczególności dotyczyć będzie: oceny znaczenia prawnego zaświadczenia o którym mowa w art. 4 ustawy, jako dokumentu potwierdzającego przekształcenie i stanowiącego podstawę wpisu przekształcenia w księdze wieczystej, konieczności uzyskania zaświadczenia przed rozporządzeniem lokalem mieszkalnym do którego znajduje zastosowanie ustawa, charakteru opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz bonifikat.

 
 


Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved.