mgr Ewa Czapiewska

kierownik sekcjimgr Zofia Tomaszun

samodzielny referent

mgr Monika Stefaniak

saomdzielny referent

mgr Alicja Mazurkiewicz

pracownik

mgr Marzanna Baziukiewicz

pracownik

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.