Piątek, Czerwiec 22, 2018, 07:54 | Brak komentarzy »

Na naszej stronie z orzecznictwem, w haśle "spółdzielnie mieszkaniowe" zamieściliśmy dwa wyroki TK z 19 i 20 czerwca 2018 r.


środa, Czerwiec 20, 2018, 22:53 | Brak komentarzy »

20 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1182 ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

15 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod  poz. 1162 opublikowano ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

15 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod  poz. 1154  ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa


Sobota, Czerwiec 16, 2018, 17:40 | Brak komentarzy »

Słuchacze SPPGN w roku akademickim 2017/2018 odebrali dziś wypracowane w pocie czół świadectwa. Wszystkim szczerze gratulujemy i życzymy, aby zdobyta wiedza przekształciła się w nieustające pasmo sukcesów.

 

Nieco więcej zdjęć znajduje się w galerii : http://sppgn.pl/galeria


Niedziela, Czerwiec 10, 2018, 20:59 | Brak komentarzy »

W Dzienniku Ustaw z 8 czerwca 2018 r. pod poz. 1104

 opublikowano tekst ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

 (wskazana ustawa m.in.  zmienia  przepisy  prawa  regulujące przedawnienie roszczeń majątkowych, więc dotyczy np. roszczeń o opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, roszczeń o zwrot bonifikaty udzielonej przez gminę w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnym, a także roszczeń
o czynsz z umowy najmu albo o czynsz z umowy dzierżawy; poza  tym ma znaczenie np. dla dochodzenia roszczenia określonego w art. 231 § 2 K.c.).

 
 

Niedziela, Czerwiec 10, 2018, 20:57 | Brak komentarzy »

Polecamy lekturę opracowań w dwumiesięczniku „Nowe Zeszyty Samorządowe - Opinie Prawne” z 2018, nr 1:

- mgr Andrzej Nikiforów udzielił odpowiedzi na pytanie, czy starosta, wydając na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami decyzję o ograniczaniu sposobu korzystania z nieruchomości, powinien określić termin planowanego ograniczenia ?

- dr Monika Drela wyjaśniła zagadnienie, czy najemcom lokali, którzy dokonali podnajmu tych lokali osobom trzecim nie informując o tym właściciela (wynajmującego) i faktycznie z tych lokali obecnie nie korzystają, przysługuje bonifikata oraz „czy należy im dokonać sprzedaży lokali z 75% bonifikatą i co w tej sprawie należy uczynić ?”

- dr hab. Elżbieta Klat - Górska (wraz ze współautorem opinii, radcą prawnym Marcinem Batorem) rozważyła problem, czy oddane - na podstawie decyzji administracyjnej - w użytkowanie wieczyste nieruchomości powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie miejscowym obowiązującym w dacie wydania decyzji uwłaszczeniowych, czy zgodnie
z przeznaczeniem określonym w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ?Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.