Wtorek, Styczeń 1, 2019, 21:34 | Brak komentarzy »

31 grudnia 2018 r. w Dz. U. pod poz. 2540 opublikowano ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 
 

Piątek, Grudzień 21, 2018, 10:22 | Brak komentarzy »


Czwartek, Grudzień 6, 2018, 14:51 | Brak komentarzy »

4 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2268 ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Wtorek, Grudzień 4, 2018, 19:03 | Brak komentarzy »

1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się we własność tych gruntów. Warunki takiego przekształcenia oraz inne możliwości nabycia własności przez użytkownika wieczystego omawia dr hab. Elżbieta Klat - Górska w książce pt. „Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Zagadnienia prawne”, Wydawnictwo Wolters Kluwer planuje wydać ksiązkę 17.12.2018 r.

 


Wtorek, Listopad 27, 2018, 21:39 | Brak komentarzy »

26 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2204 ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 
 


Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.