Sobota, Październik 19, 2019, 19:21

Zaczynamy w sobotę, 26 października. Szczególy przedstawiamy poniżej:

Sobota: 26.10.2019 r. (sala im. Unii Europejskiej nr 1, budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10)

09:00 – 10:00 – Uroczysta inauguracja roku akademickiego:
– prof. dr hab. Paweł Borszowski - Prodziekan do spraw finansów i ewaluacji WPAE UWr,
– Marcin Czapiewski – senior manager Kancelaria Olesiński i Wspólnicy,
– r.pr. Ewa Czapiewska – kierownik Sekcji Studiów Doktoranckich i Doskonalenia Kompetencji

10:15 – 11:45 – Podpisanie umów o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na Studiach Podyplomowych, przekazanie decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe

(pokój 6 budynku A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22/26, Wrocław)

12:00 – 12:20 – przywitanie przez kierownika studiów, omówienie programu (dr hab. Elżbieta Klat – Górska, prof. UWr)
12:30 – 13:15 – Prawo rzeczowe (wykład, dr hab. Elżbieta Klat – Górska, prof. UWr)
13:30 – 15:00  – Wybrane zagadnienia procedury cywilnej (wykład, radca prawny Bartłomiej Przyniczka)
15:15 – 16:30  – Nieruchomość jako składnik majątku małżonków (wykład, (dr Krzysztof Gołębiowski)


Niedziela: 27.10.2019 r.

09:00 – 11:15 – Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) (wykład,dr Ryszard Nowak)
11:30 – 13:45 – Zasady planowania i zagospodarowania (wykład i warsztaty, dr inż. Anna Nowel – Śmigaj)
14:15 – 16:30 – Prawo rzeczowe (wykład, dr hab. Elżbieta Klat – Górska, prof. UWr)Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved.