Wtorek, Lipiec 16, 2019, 18:13

15 lipca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1309, opublikowano ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r.  o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

[w której wprowadzono zmiany między innymi do:

* ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości,

* ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z mocą od 1 stycznia 2019 r.

* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

* ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

* ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

* ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

* ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących].

Ogłoszone teksty jednolite:

- 15 lipca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1314, ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- 12 lipca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1302, ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

- 8 lipca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1256, ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

- 26 czerwca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1186, ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

-  25 czerwca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1170, ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

- 19 czerwca 2019 r., w Dz. U. pod poz. 1145, ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved.