Wtorek, Grudzień 4, 2018, 19:03

1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się we własność tych gruntów. Warunki takiego przekształcenia oraz inne możliwości nabycia własności przez użytkownika wieczystego omawia dr hab. Elżbieta Klat - Górska w książce pt. „Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Zagadnienia prawne”, Wydawnictwo Wolters Kluwer planuje wydać ksiązkę 17.12.2018 r.

 Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.