Czwartek, Listopad 1, 2018, 17:24

30 października 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2067 ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 

30 października 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2068 ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznychStudia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.