Niedziela, Październik 7, 2018, 21:33

5 października 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1916

 ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

 
 


Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.