Sobota, Wrzesień 22, 2018, 13:33

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że możliwe jest wniesienie opłaty w nieoprocentowanych ratach. Następuje to jednak wyłącznie na wniosek samego słuchacza.Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.