Piątek, Maj 11, 2018, 21:58

W Dzienniku Ustaw z 10 maja 2018 r. pod poz. 869

został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

 

W Dzienniku Ustaw z 8 maja 2018 r. pod poz. 845

został  ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

 Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.