Poniedziałek, Czerwiec 8, 2020, 19:09

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wzorów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, świadectwa ukończenia szkolenia oraz w sprawie zasad ich sporządzania i wydawania, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest w ciągu 30 dni od dnia ich ukończenia.

Z uwagi na obecną sytuację, nie odbędzie się oficjalna uroczystość zakończenia studiów.

Nie będzie również możliwości odbioru osobistego świadectwa (jedynie w wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Sekcji), ponieważ zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia  31 lipca 2020 r. odwołuje się wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy w Uniwersytecie Wrocławskim oraz wstrzymuje się przyjazdy do Uniwersytetu zagranicznych gości, studentów i doktorantów.

 Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wysyłane będą drogą pocztową po dostarczeniu (skanem lub pocztą) wypełnionego podania do Sekcji Obsługi Doktorantów i Doskonalenia Kompetencji.

Wymagane podanie dostępne jest na stronie pod adresem: http://podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl w zakładce „do pobrania” lub „komunikaty”.

 Warunkiem otrzymania świadectwa jest całkowity brak zaległości (w postaci zaliczeń przedmiotów/egzaminów, płatności, karty bibliotecznej itd.).

W przypadku osób, które nie uzupełniły braków (w szczególności w postaci niepotwierdzonego dyplomu, braku podpisu na dokumentach) – będziemy się z Państwem kontaktować indywidualnie.

 

 

 Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved.