Czwartek, Kwiecień 23, 2020, 21:46

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi tego, czy tryb przetargowy, jak i tryb bezprzetargowy zbywania nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. gminę) jest objęty zakresem przepisu art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) (stanowiącego, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres),

wyjaśniam, że 

procedura zbywania nieruchomości z zasobu jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy), to nie jest ani proces w  rozumieniu  Kodeksu  postępowania cywilnego (zob. art. 1 - 2 K.p.c.),  ani  postępowanie  według  Kodeksu postępowania  administracyjnego (zob. art. 1 - 5 K.p.a.), więc obecnie wyjątkowa,  obowiązująca regulacja z art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)   nie  znajdzie  zastosowania zarówno w wypadku trybu przetargowego, jak i trybu bezprzetargowego zbywania nieruchomości stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

 

Wrocław, 23 kwietnia 2020 r.

prof. UWr Elżbieta Klat - Górska

Kierownik SPPGNStudia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved.